Bezpečnost práce - Certifikáty a osvědčení

Certifikáty a osvědčení

Oprávnění

osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně, číslo Z – OZO – 344/97
osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně, číslo Z – OZO – 344/97
osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně, číslo Š – OZO – 89/2007
osvědčení o odborné způsobilosti podle zákona o požární ochraně, číslo Š – OZO – 89/2007
Osvědčení o odborné způsobilosti
Osvědčení o odborné způsobilosti
Osvědčení o ověření odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Osvědčení o ověření odborné způsobilosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
Odborně způsobilá osoba v PO
Odborně způsobilá osoba v PO
Osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na staveništi
Osvědčení k činnosti koordinátora BOZP na staveništi
Odborně způsobilá osoba na kontroly PHP
Odborně způsobilá osoba na kontroly PHP
Certifikát ČSN ISO 2013
Certifikát ČSN ISO 2013
Revize a zkoušky tlakových zařízení
Revize a zkoušky tlakových zařízení
Revize periodické zkoušky nádob na plyny
Revize periodické zkoušky nádob na plyny
Oprávnění na servis dílny Hastex Haspr
Oprávnění na servis dílny Hastex Haspr
Oprávnění na servis dílny Kodreta
Oprávnění na servis dílny Kodreta
Odborná způsobilost s nakládáním se fluorovanymi skleníkovými plyny
Odborná způsobilost s nakládáním se fluorovanymi skleníkovými plyny
Odborně způsobilá osoba na kontroly PHP - GLORIA
Odborně způsobilá osoba na kontroly PHP - GLORIA
Oprávnění k provádění revizí a zkoušek určených technických zařízení
Oprávnění k provádění revizí a zkoušek určených technických zařízení
Osvědčení k montáži a periodické kontrole systému Intumex
Osvědčení k montáži a periodické kontrole systému Intumex
Osvědčení pro montáž a servis požárních ucpávek ADOR CZ
Osvědčení pro montáž a servis požárních ucpávek ADOR CZ
ŽL služby v BOZP
ŽL služby v BOZP
ŽL služby v PO
ŽL služby v PO
ŽL služby v PO inženýrská činnost
ŽL služby v PO inženýrská činnost
ŽL koupě a prodej zboží
ŽL koupě a prodej zboží
ŽL tlakové nádoby
ŽL tlakové nádoby
ŽL pořádání kursů a školení
ŽL pořádání kursů a školení