Bezpečnost práce - O nás

Technické služby požární ochrany Brno - Vyškov

Firma "TESPO" Vyškov vznikla dne 20.6.1990, kdy byla vydána Městským národním výborem Vyškov, registrace podnikání v oblasti požární ochrany pro fyzickou osobu – pan Pavel Lukáš. Důvodem k založení firmy byla několikaletá zkušenost se zpracováním a zaváděním "Jednotného systému kontrol požárních vodovodů a jejich příslušenství" v celém bývalém Československu.

Tímto vznikla specializovaná a v rámci kraje první firma na poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany.

V současné době se firma zabývá nejen certifikovaným servisem a prodejem hasičské techniky, ale i jednotlivými prvky v oblasti požární bezpečnosti staveb včetně dodávky, aplikací a autorizovaným servisem. Jednou z priorit firmy, mimo neustálého zvyšování kvality poskytovaných služeb, je zejména rozsah poskytovaných služeb. Naší snahou je, aby zákazník u nás nalezl celý rozsah služeb při naplňování svých zákonných povinností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Svoji činnost nesměřujeme pouze do oblasti firem a bytových družstev a tzv. podnikající právnické a fyzické osoby, ale i fyzické osoby, občany, kteří potřebují ochránit svůj soukromý majetek a třeba i na podnět pojišťovny, u které jsou pojištěny.

Rozšiřování našich služeb presentuje nejen v roce 1995 otevření specializované prodejny pro požární ochranu a bezpečnost práce, ale v poslední době zřízení autorizovaného projektování v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Naší snahou je být solidní a renomovanou firmou, jejíž předností je spolehlivost, odbornost a kvalita poskytovaných služeb. Vlastníme certifikáty řízení jakosti EN ČSN ISO na jednotlivé služby, včetně lektorské činnosti.